Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

dzieckorapu
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka vialubje lubje
dzieckorapu
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

May 31 2017

dzieckorapu
4792 9260 500
Reposted fromoll oll viamysweetheartt mysweetheartt
dzieckorapu
dzieckorapu
1686 e272
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialubje lubje

May 24 2017

dzieckorapu

May 13 2017

dzieckorapu
9683 6031 500
Reposted fromoll oll viablackdrama blackdrama
dzieckorapu
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viaczoo czoo

May 07 2017

dzieckorapu
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaretaliate retaliate
dzieckorapu
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione

May 06 2017

dzieckorapu
7150 eb08
dzieckorapu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vialubje lubje

May 03 2017

dzieckorapu
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson vianiskowo niskowo
dzieckorapu
9391 ae29 500
dzieckorapu
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viamrsmean mrsmean
dzieckorapu
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakoloryzacja koloryzacja
dzieckorapu
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

May 02 2017

dzieckorapu
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viawyimaginowana wyimaginowana

April 30 2017

dzieckorapu
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl